Algemene Voorwaarden
 

Het welzijn van onze puppies staat voorop. Daarom hanteren wij de onderstaande voorwaarden.

Wij wijzen u erop dat er pas rechten ontleend kunnen worden aan zowel schriftelijke als mondelinge uitlatingen indien de koopovereenkomst door koper en verkoper is ondertekend en de koopsom is betaald.

De koper en verkoper behouden zich het recht voor om, tot het moment van de ondertekening van de koopovereenkomst, van de koop af te zien.

De koopsom dient bij overdracht te worden betaald.

Voorbeeld koopovereenkomst